2024-06-28 / BRANDFULL

Wpływ firm na otoczenie

Nasze działania mogą mieć ogromny wpływ na otoczenie. Warto się zastanowić, jak każda decyzja i krok, który podejmujemy, wpływa na nasz świat. Świadomość i odpowiedzialność to kluczowe wartości, które powinny towarzyszyć nam nie tylko w życiu codziennym, ale także w działalności biznesowej.

Firmy i korporacje, rozwijając swoje działalności, muszą pamiętać o wpływie, jaki wywierają na otaczające nas środowisko. Mowa tu nie tylko o przyrodzie, ale również o lokalnych społecznościach, których dobrobyt i rozwój mogą być bezpośrednio związane z działaniami prowadzonymi przez duże organizacje. W tym wpisie przygotowaliśmy kilka przykładów działań związanych ze strategią CSR, które pokazują, że można podjąć konkretne kroki, aby pozytywnie wpłynąć na otoczenie:

 

 

Wzrost odpowiedzialności wraz z rozwojem firmy

W miarę jak firmy rosną, ich wpływ na świat staje się coraz większy. Dlatego kluczowe jest przemyślane planowanie działań, które nie tylko przynoszą korzyści biznesowe, ale również wspierają otoczenie społeczne i środowiskowe. Troska o społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) przestaje być tylko opcją — staje się niezbędnym elementem strategii każdej prężnie rozwijającej się firmy.

 

Regulacje europejskie dotyczące CSR

O tym jak jak ważna jest strategia CSR może świadczyć fakt, że działania dużych firm zostały uregulowane przez europejskie prawo, które obliguje firmy zatrudniające powyżej 500 osób z dochodami przekraczającymi 40 milionów euro do informowania o podjętych działaniach na rzecz środowiska, pracowników czy praw człowieka. Firmy mają obowiązek nie tylko realizować konkretne inicjatywy, ale również sporządzać szczegółowe raporty z tych działań, aby zapewnić transparentność i odpowiedzialność przed społeczeństwem.

 

CSR jako strategia długoterminowa

CSR to nie jest tylko strategia mająca na celu poprawę wizerunku firmy. To działania, które mają przynosić realne korzyści. Co prawda bezpośredni zysk finansowy może nie być od razu wyczuwalny, jednak korzyści te są trudne do zmierzenia tradycyjnymi metodami. Wprowadzenie takich zmian przynosi wiele korzyści, które mogą przełożyć się na długoterminowe zadowolenie i efektywność pracowników, a także na poprawę relacji z klientami i społecznością lokalną. Dlatego warto spojrzeć poza finansowy aspekt działań CSR, gdyż korzyści, jakie przynoszą, mają ogromną wartość, często niemierzalną w krótkim horyzoncie czasowym.

Zapoznając się z inspirującymi kampaniami CSR, możemy lepiej zrozumieć, jak firmy przyczyniają się do budowania lepszego świata. Nie chodzi tylko o te wielkie korporacje, ale również o mniejsze firmy, które swoimi lokalnymi działaniami mogą robić różnicę na dużą skalę. Poniżej przedstawiamy przykłady takich kampanii, które mogą służyć za wzór do naśladowania.

 

Znaczenie strategii CSR w marketingu

Strategie CSR są kluczowe nie tylko z punktu widzenia etyki i odpowiedzialności społecznej, ale również jako skuteczne narzędzie marketingowe. Inicjatywy CSR mogą znacząco poprawić wizerunek firmy, budując zaufanie i lojalność wśród konsumentów. Klienci coraz częściej dokonują wyborów opierając się na wartościach reprezentowanych przez marki. Efektywne kampanie CSR nie tylko pokazują zaangażowanie firmy w ważne społecznie sprawy, ale również mogą przyciągać nowych klientów, którzy chcą wspierać firmy, które mają pozytywny wpływ na świat.

 

Praktyczne realizacje strategii CSR: Inspirujące przykłady z firm

Firmy podejmują różnorodne inicjatywy, aby nie tylko rozwijać swoje biznesy, ale także przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju społeczności, w których działają. Niniejsze przykłady działań CSR zostały zaczerpnięte z najnowszego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który został zaprezentowany 16 kwietnia bieżącego roku podczas konferencji „Targi Idei ESG”. W 22. edycji corocznego raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” przedstawiono 1046 praktyk realizowanych przez 266 firm, co stanowi największy w Polsce przegląd dobrych praktyk rynkowych w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju. Publikacja, przy współpracy z mLeasing, stanowi kompendium wiedzy o tym, jak przedsiębiorstwa mogą wpływać na świat w sposób odpowiedzialny i z korzyścią dla wszystkich stron.

Promowanie różnorodności w miejscu pracy – Inicjatywa Ferrero Polska

Jednym z inspirujących przykładów działań w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu jest inicjatywa Ferrero Polska. Firma zatrudniająca 351 pracowników zorganizowała warsztaty pt. „Współpraca z osobami z niepełnosprawnościami. Fakty i mity oraz dobre maniery”, współpracując z agencją marketingową Leżę i Pracuję. Ta specjalistyczna agencja została założona z myślą o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością ruchową. Szkolenia odbywały się w formacie hybrydowym: osoby prowadzące, z niepełnosprawnościami ruchowymi, uczestniczyły zdalnie, podczas gdy uczestnicy byli obecni fizycznie. W warsztatach wzięło udział 100 kluczowych liderów oraz członków zarządów trzech spółek Ferrero działających w Polsce. Dzięki tej inicjatywie Ferrero Polska otworzyła się na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, przyczyniając się do promowania różnorodności i włączania w środowisku pracy.

Carlsberg Polska modernizuje Browar Okocim

W ramach swojej strategii „zero marnowania wody” oraz szerszych założeń ESG pod nazwą Together Towards Zero and Beyond, Carlsberg Polska dokonała znaczącej modernizacji linii butelkowej w Browarze Okocim. Wdrożenie nowych rozlewaczek, zoptymalizowanie programów pasteryzacji oraz zmiana sposobu spłukiwania butelek pozwoliły ograniczyć zużycie wody na tej linii produkcyjnej o prawie połowę. Efektywność tych działań przekłada się na oszczędność blisko 28 500 m³ wody rocznie, co równa się ponad 11 basenom olimpijskim.

 

Oszczędność wody - Przykłady inspirujących kampanii CSR

Inwestycje w bezpieczeństwo pracowników: Program Bezpieczni+ w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, znaczący pracodawca z 606 pracownikami, podjęła konkretne kroki na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa swoich zespołów. W ramach programu Bezpieczni+, firma zainwestowała w zakup defibrylatorów oraz zorganizowała kompleksowe szkolenia z pierwszej pomocy. Szkolenia te, skierowane do kierownictwa, pracowników ochrony oraz personelu produkcyjno-magazynowego, miały na celu nie tylko aktualizację wiedzy, ale również rozwijanie praktycznych umiejętności, które są kluczowe w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia. Dzięki tym działaniom, pracownicy Śnieżki są lepiej przygotowani do radzenia sobie z potencjalnymi niebezpieczeństwami, które mogą wystąpić podczas obsługi maszyn i urządzeń, co jest niezwykle ważne w dynamicznie funkcjonującym środowisku produkcyjnym.

Inkluzywny urlop rodzicielski w Shell Polska

Shell Polska, zatrudniająca 5400 osób, wprowadziła 9-tygodniowy, w pełni płatny urlop rodzicielski dla wszystkich rodziców, w tym biologicznych, adopcyjnych oraz par tej samej płci. Inicjatywa znacząco wspiera ojców w decyzji o skorzystaniu z urlopu, co w 2023 roku przyniosło 20% wzrost liczby korzystających z urlopu ojcowskiego oraz 13-krotny wzrost w przypadku urlopu rodzicielskiego. Polityka ta pomaga zrównoważyć obowiązki rodzicielskie, ułatwiając matkom powrót do pracy, co przyczynia się do zwiększenia ich aktywności zawodowej i zmniejszenia luki płacowej. Firma także aktywnie działa na rzecz zmiany stereotypów ról rodzicielskich i promuje równość w opiece nad dziećmi.

Ochrona bioróżnorodności w Cementowni Chełm dzięki CEMEX Polska

CEMEX Polska podjęła strategiczne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności, szczególnie zapylaczy, na terenie Cementowni Chełm. Firma zainicjowała projekt utrzymania łąk kwietnych o łącznej powierzchni 8 tys. m², co stanowi istotne wsparcie dla pszczół zapewniając im stałą bazę pokarmową. Dodatkowo, na terenie cementowni zamontowano dwa hotele dla owadów oraz specjalne siedlisko dla dzikich pszczół, które gniazdują w glebie i szczelinach skalnych. Dzięki tym działaniom na obszarze zakładu zaobserwowano obecność 70 gatunków dziko żyjących pszczół, w tym gatunki zagrożone wyginięciem, zarówno w skali Polski, jak i Europy. Współpraca z Fundacją Kwietna oraz Łąki Kwietne przyczyniła się do wzrostu liczby rodzimych gatunków roślin o 60%, co potwierdza skuteczność projektu w zwiększaniu bioróżnorodności na terenie przemysłowym.

Hochland walczy z marnotrawstwem żywności

Hochland podjął szereg działań mających na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Wprowadzone standardy jakości i bezpieczeństwa oraz optymalizacja procesów produkcyjnych opierają się na hierarchii działań, takich jak unikanie, ponowne wykorzystanie surowca, skarmianie zwierząt i produkcja energii z odpadów. Te innowacyjne podejścia pozwoliły na redukcję ilości odpadów o 20% w zakładzie w Kaźmierzu i o 60% w Węgrowie, a także na współpracę z Bankami Żywności, z którym przekazano 120 ton darowizn.

 

Redukcja ilości odpadów - Przykłady inspirujących kampanii CSR

Auchan Retail Polska: Innowacje w redukcji emisji CO2

Auchan Retail Polska, jako pierwsza firma w kraju, zdobyła drugą i trzecią gwiazdkę w programie Lean & Green, dzięki zmniejszeniu emisji CO2 w logistyce i transporcie o 38% (od uczestnictwa sieci w programie) w przeliczeniu na przewieziony wolumen. Osiągnięcie to wynika z przemyślanych działań takich jak relokacja dwóch magazynów do nowej lokalizacji GLP Park Lędziny, charakteryzującej się wysoką efektywnością energetyczną, potwierdzoną certyfikatem BREEAM na poziomie 'very good’. Dodatkowo, firma poszerzyła współpracę z Frigo Logistics, przenosząc magazyn produktów mrożonych do nowoczesnego obiektu w Radomsku i optymalizując procesy transportowe. Skuteczność tych inicjatyw potwierdziła niezależna weryfikacja przeprowadzona przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Innowacje na rzecz bioróżnorodności w Green Holding

Green Holding wdrożył Plan Ochrony Bioróżnorodności, mający na celu wspieranie różnorodności biologicznej na ich obszarze upraw, które wynoszą 1188 ha. Plan obejmuje strategie takie jak nieogrodzenie pól uprawnych, co umożliwia migrację zwierząt, oraz tworzenie naturalnych schronień dla gryzoni i dzikich ptaków przez zostawianie stosów kamieni i gałęzi. Dodatkowo, firma promuje bioróżnorodność poprzez zakładanie łąk kwietnych i stosowanie poplonów. Firma wprowadziła również system polegający na optymalizacji metod ochrony roślin poprzez ograniczenie ilości używanych środków chemicznych na rzecz mechanicznego i termicznego odchwaszczania, wspierane przez nowoczesne technologie monitorowania i nawadniania.

SLODKIE wprowadza ekologiczne opakowania

Marka SLODKIE zrobiła kolejny krok w stronę ekologicznych opakowań dla swoich produktów, wprowadzając papier z dodatkiem włókien trawy z certyfikatem FSC. Papier ten, zawierający do 40% włókien trawy z obszarów kompensacji biologicznej, redukuje zużycie wody, energii i chemikaliów o około 75%. Jest także w 100% biodegradowalny. Ponadto, firma rozpoczęła produkcję słodyczy z czekolady Evocao, wykorzystując cały owoc kakaowca, co zmniejsza ilość odpadów i wspiera zrównoważone pozyskiwanie surowców.

KABAK tworzy cyrkularne posłania dla psów

Firma KABAK, we współpracy z marką Piesotto, wdrożyła cyrkularne posłania dla psów, wypełnione bawełnianymi ścinkami pochodzącymi z produkcji skarpet. Projekt ten, o charakterze charytatywnym, wspiera podopiecznych schroniska w Korabiewicach poprzez przekazywanie wysokiej jakości karmy za każde sprzedane posłanie.

Mleczarnia Turek redukuje produkcję metanu

W ramach innowacyjnego projektu, Mleczarnia Turek wprowadziła dodatek paszowy ograniczający produkcję metanu przez krowy mleczne. Projekt ten objął analizy żywienia krów z zastosowaniem tego dodatku w siedmiu gospodarstwach. Sześciomiesięczne stosowanie tego rozwiązania zaowocowało 30-procentową redukcją emisji metanu, co przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu firmy na środowisko.

 

Redukcja emisji metanu - Przykłady inspirujących kampanii CSR

NEPI Rockcastle otwiera Centrum Mocy w Solaris Center

W galerii Solaris w Opolu, NEPI Rockcastle we współpracy z Fundacją Marka Kamińskiego stworzyło Centrum Mocy, oferujące darmową pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Celem Centrum jest budowanie odporności psychicznej wśród młodych ludzi, zapewniając im wsparcie w rozwijaniu własnej wartości i przeciwdziałanie depresji. Projekt oferuje bezpłatne warsztaty, które pomagają dzieciom docenić siebie i inspirować do osiągania swojego potencjału.

 
To tylko przykładowe inicjatywy, które pokazują, że nawet małe działania mogą mieć pozytywny wpływ na otoczenie. Firmy coraz bardziej rozumieją, że odpowiedzialność społeczna i ekologiczna to nie tylko obowiązek wynikający z regulacji prawnych, ale również szansa na budowanie trwałej wartości i poprawę relacji z konsumentami oraz społecznościami lokalnymi. Praktyki CSR stają się nieodłącznym elementem strategii każdego przedsiębiorstwa dążącego do zrównoważonego rozwoju. Dzięki takim działaniom, jak te przedstawione w artykule, firmy nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i poprawy życia społecznego, ale również kształtują pozytywny wizerunek w oczach swoich klientów i partnerów biznesowych. Wspierając te wartości i podejmując konsekwentne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju, firmy mogą realnie wpływać na kształtowanie lepszego jutra dla wszystkich.

 

Ankieta - Przykłady inspirujących kampanii CSR

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat opisanych przez nas przykładów kampanii CSR.

Które przykłady działań CSR według Ciebie są najbardziej efektywne?


 

Źródła:
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2023/