2024-05-09 / BRANDFULL

Rebranding w praktyce – Nowe życie Twojej marki

Dlaczego rebranding to więcej niż tylko nowe logo? Rebranding może wydawać się tylko kosmetyczną zmianą, ale w rzeczywistości to fundamentalne odnowienie marki, które może całkowicie odmienić jej oblicze. To proces pełen wyzwań, ale również szans na ponowne zdefiniowanie tego, jak firma jest postrzegana na rynku. Jak więc podejść do rebrandingu, aby nie tylko odświeżyć logo, ale faktycznie zrewolucjonizować markę?

 

W tej sekcji dostępna jest zawartość wideo. Wyraź zgodę marketingową na pliki cookie, aby móc ją zobaczyć.

 

Głębokie zmiany, nie tylko wizualne

Rebranding to nie tylko nowe kolory i logo. To przede wszystkim głęboka zmiana wizji, misji oraz wartości, które marka pragnie przekazać swoim klientom i pracownikom.

 

Więcej niż estetyka

Zmiana wizualna jest często najbardziej zauważalnym elementem rebrandingu, ale prawdziwa wartość tego procesu leży głębiej — w sposobie, w jaki firma komunikuje się ze światem. Nowa paleta kolorów czy typografia mogą przyciągnąć uwagę, ale to spójność i głębia przekazu zdecydują o długoterminowym sukcesie.

 

Rewolucje od środka

Każdy proces rebrandingu powinien rozpocząć się od wewnątrz organizacji. Zmiana kultury korporacyjnej, sposób zarządzania, a nawet codzienne interakcje między zespołami, wszystko to musi odzwierciedlać nowy wizerunek marki. To właśnie zaangażowanie i entuzjazm pracowników są kluczowe w budowaniu autentyczności zmian.

 

Rebranding to nie tylko nowe kolory i logo. To przede wszystkim głęboka zmiana wizji, misji oraz wartości.

 

Kiedy warto pomyśleć o rebrandingu?

Rebranding to proces przemiany, który często wyznaczają kluczowe sygnały rynkowe i wewnętrzne zmiany w firmie. Podobnie jak feniks, który odradza się w nowej formie, tak marki muszą czasem przejść przez ogień zmian, aby odnaleźć nową ścieżkę rozwoju i ponownie wznieść się na wyżyny rynkowego zainteresowania.

 

Zmieniający się rynek — czas na nowe pióra

Jeśli krajobraz rynkowy, w którym działa firma, ulega transformacji — na skutek zmieniających się technologii, trendów czy oczekiwań konsumentów — rebranding może być koniecznością. To odpowiedź na ewolucję rynku, która pozwala firmie nie tylko dostosować się, ale i wyznaczać nowe kierunki rozwoju.

 

Starzejący się wizerunek — nowy cykl życia

Marka, która zaczyna wyglądać na przestarzałą lub która nie rezonuje już z aktualnymi lub przyszłymi klientami, wymaga odświeżenia. To jak feniks, który traci swoje stare, zniszczone pióra na rzecz nowych, lśniących. Modernizacja wizerunku marki pozwala jej lepiej komunikować się ze swoją grupą docelową i odzyskać jej zaufanie. Udanym odświeżeniem wizerunku w 2023 roku może pochwalić się Pepsi, którzy odświeżyli swoje logo po 15 latach, nadając mu świeżości i – jak mówią – aby połączyć wyróżnienia z historii marki ze współczesnymi elementami, co ma na celu zasygnalizowanie odważnej wizji tego, co ma nadejść.

 

Negatywne postrzeganie — oczyszczenie marki

Kiedy firma stoi w obliczu negatywnego rozgłosu lub kryzysu public relations, rebranding może stanowić szansę na oczyszczenie i nowy start. To szansa na zbudowanie nowych, pozytywnych asocjacji i odbudowanie zaufania konsumentów. Dobrym przykładem jest rebranding Twittera w X w celu odcięcia się od złej opinii.

 

Kiedy firma stoi w obliczu negatywnego rozgłosu lub kryzysu public relations, rebranding może stanowić szansę na oczyszczenie i nowy start.

 

Rozwój i dywersyfikacja — ewolucja tożsamości

Gdy firma rośnie lub dywersyfikuje swoje usługi czy produkty, jej aktualny branding może już nie odzwierciedlać pełni jej tożsamości i oferty. Rebranding w takiej sytuacji pozwala lepiej dopasować wizerunek marki do jej rozszerzonego portfolio oraz nowej grupy docelowej.

 

Fuzje, przejęcia i kwestie prawne — nowy rozdział

Zmiany strukturalne w firmie, jak fuzje czy przejęcia, oraz problemy prawne takie jak spory o znaki towarowe, mogą wymagać przemyślanego rebrandingu. To proces, który pozwala stworzyć spójną i nową tożsamość marki, odzwierciedlającą połączone siły i nową wizję.

 

Globalna ekspansja — uniwersalny język marki

Rozszerzanie działalności na nowe, międzynarodowe rynki może wymagać rebrandingu, aby zapewnić, że marka, jej logo, i komunikaty są odpowiednie kulturowo i skuteczne na globalnym polu.

 

Spadek sprzedaży i innowacyjność — przyciąganie nowych spojrzeń

Jeśli marka zauważa spadek sprzedaży lub chce podkreślić swoją innowacyjność, rebranding może odnowić zainteresowanie i przyciągnąć nowych klientów. To sposób na komunikowanie nowych wartości, które przyciągają uwagę i budują nowe relacje z konsumentami.

Podsumowując, rebranding to nie tylko zmiana, ale przede wszystkim szansa na odnowienie i umocnienie marki w zmieniającym się świecie. To strategiczny krok, który pozwala markom na nowo definiować swoje miejsce na rynku.

 

Korzyści z rebrandingu dla biznesu

Zastanawiasz się, co może wnieść rebranding dla Twojego biznesu? Poniżej omówimy kluczowe korzyści, takie jak zwiększenie rozpoznawalności marki, wzrost jej wartości oraz poprawa pozycji rynkowej, które mogą wynikać z dobrze przeprowadzonego rebrandingu. Każda z tych zmian ma potencjał nie tylko do odświeżenia oblicza firmy, ale także do znaczącego wpływu na jej długoterminowy sukces i percepcję w oczach klientów oraz konkurencji.

 

Każda ze zmian ma potencjał nie tylko do odświeżenia oblicza firmy, ale także do znaczącego wpływu na jej długoterminowy sukces i percepcję w oczach klientów oraz konkurencji.

 

1. Zwiększenie rozpoznawalności marki

Rebranding może fundamentalnie zmienić sposób, w jaki marka jest postrzegana na rynku. Świeże, nowoczesne logo, odnowiona paleta kolorów i nowa typografia nie tylko przyciągają uwagę, ale także sprawiają, że marka staje się bardziej zapamiętywalna. Dzięki temu firmy mogą skuteczniej wyróżnić się wśród konkurencji, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniających się branżach. Rebranding to szansa na przyciągnięcie nowych klientów oraz umocnienie więzi z obecnymi, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki sprzedażowe.

 

2. Wzrost wartości marki

Przemyślany rebranding może znacząco podnieść postrzeganą wartość marki. Odświeżenie wizerunku firmy, które podkreśla jej nowoczesność i dostosowanie do aktualnych trendów, może sprawić, że produkty lub usługi tej marki będą postrzegane jako wyższej jakości. Taka zmiana postrzegania przez klientów może prowadzić do większej elastyczności cenowej i zwiększenia marży na produktach. Ponadto, nowy, profesjonalny wizerunek marki buduje zaufanie wśród potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych.

 

3. Poprawa pozycji rynkowej

Rebranding to doskonała odpowiedź na zmiany w otoczeniu rynkowym, takie jak nowi konkurenci, zmieniające się oczekiwania konsumentów, czy rozwój technologiczny. Poprzez odświeżenie marki, firma może lepiej odpowiadać na te zmiany, zyskując przewagę konkurencyjną. Rebranding może również pomóc w przeformułowaniu oferty produktowej lub usługowej tak, aby lepiej odpowiadała na potrzeby i preferencje nowej grupy docelowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm rozszerzających swoją działalność na nowe rynki lub segmenty.

 

Sprawdź naszą realizację rebrandingu dla firmy przemysłowej

Oto przykład naszego rebrandingu dla klienta TarCo sp. z o.o., specjalisty w dziedzinie sprzedaży maszyn do produkcji i transportu betonu. Nasze działania miały na celu nie tylko odświeżenie wizerunku firmy, ale również usprawnienie komunikacji marki i opracowanie długoterminowej strategii.

 

Sprawdź naszą realizację rebrandingu dla firmy przemysłowej

 

Przeprowadziliśmy kompleksowe badania, które objęły analizę aktualnej sytuacji marki, jej rynkowe uwarunkowania, konkurencję, a także aktywność w branży zarówno w obszarze online, jak i offline. To pozwoliło nam na głębsze zrozumienie środowiska, w którym funkcjonuje TarCo, i lepsze dostosowanie strategii do rzeczywistych potrzeb.

Opracowaliśmy nową strategię komunikacji, która określała kluczowe kanały dystrybucji treści, grupy docelowe oraz ton komunikacji. Dodatkowo, stworzyliśmy manifest marki, który stał się fundamentem dla wszystkich przekazów.

 

Stworzyliśmy manifest marki, który stał się fundamentem dla wszystkich przekazów.

 

Stworzyliśmy nową identyfikację wizualną – od logo, przez key visual, po rozbudowaną księgę znaku. Nowa identyfikacja wzmocniła rozpoznawalność TarCo na rynku.

Zaprojektowaliśmy landing page do kampanii sprzedażowej w Google Ads, co zwiększyło efektywność prowadzonych działań marketingowych.

Wdrożyliśmy nową stronę internetową, skupiając się na doskonałym doświadczeniu użytkownika (UX i UI), tworzeniu treści w języku polskim i angielskim, a także na pracach developerskich. Strona została zoptymalizowana pod kątem potrzeb użytkowników i celów biznesowych TarCo.

 

Wdrożyliśmy nową stronę internetową, skupiając się na doskonałym doświadczeniu użytkownika (UX i UI) oraz opracowaliśmy koncepcję komunikacji na wybranych kanałach mediów społecznościowych

 

Opracowaliśmy koncepcję komunikacji na wybranych kanałach mediów społecznościowych, która obejmowała zarówno warstwę tekstową, jak i graficzną.

 

Rebranding pozwolił na zdecydowaną transformację wizerunku TarCo, co przyczyniło się do wzrostu ich rozpoznawalności na rynku. Korzyścią jest również zwiększenie zaangażowania i lojalności obecnych klientów, co jest niezwykle ważne w kontekście budowania długotrwałych relacji. Dzięki nowej strategii komunikacyjnej oraz wizualnej, TarCo może efektywniej przyciągać nowe grupy docelowe, jednocześnie podkreślając swoją nowoczesność i innowacyjność.

Ponadto, optymalizacja stron internetowych i kampanii reklamowych pozwoliła na lepsze dopasowanie oferty do oczekiwań rynku, co z kolei przekłada się na zwiększenie konwersji i poprawę ogólnej wydajności sprzedażowej. Nowa identyfikacja wizualna oraz udoskonalona obecność w mediach społecznościowych skutecznie wzmacniają pozycję TarCo jako lidera w branży, co jest kluczowe w utrzymaniu konkurencyjności firmy.

Podsumowując, przeprowadzony rebranding nie tylko odświeżył wizerunek marki, ale również stworzył solidne fundamenty do dalszego rozwoju i ekspansji TarCo na nowe rynki.

 

Rebranding od kuchni – jak to się robi w wielkich firmach?

Zarządzanie procesem rebrandingu w dużej firmie wymaga precyzji, strategicznego planowania i przede wszystkim skutecznej komunikacji na każdym szczeblu organizacji.

 

Strategia to podstawa

Planowanie strategiczne to fundament każdego udanego rebrandingu. Określenie celów, zrozumienie oczekiwań rynku i zdefiniowanie kluczowych przesłań, które chcemy przekazać, są niezbędne do stworzenia spójnego i przemyślanego wizerunku.

 

Władza i komunikacja

Zaangażowanie liderów firmy w proces rebrandingu jest nieocenione. To oni, jako główne postaci marki, muszą nie tylko popierać zmiany, ale także aktywnie uczestniczyć w ich promowaniu, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz firmy. Otwarta i ciągła komunikacja z interesariuszami pozwala na zachowanie transparentności procesu i budowanie zaufania.

 

Zaangażowanie liderów firmy w proces rebrandingu jest nieocenione

 

Kompleksowy rebranding

Efektywny rebranding to nie jednorazowa akcja, ale ciągły proces monitorowania, dostosowywania i doskonalenia. Implementacja rebrandingu powinna być przemyślana i etapowa. Od wstępnych badań, przez strategię i projektowanie, aż po finalne wprowadzenie zmian i ocenę ich skuteczności. Każdy etap wymaga szczególnej uwagi i zaangażowania zespołów na różnych poziomach organizacji.

 

Czy warto?

Decyzja o rebrandingu nigdy nie jest łatwa. To proces pełen wyzwań, ale także obfitujący w możliwości. Rebranding, wykonany prawidłowo, może odświeżyć wizerunek firmy, zwiększyć jej rozpoznawalność i przyciągnąć nowych klientów. Warto więc rozważyć ten krok, kiedy firma potrzebuje nowego impetu lub kiedy zmiany rynkowe wymuszają dostosowanie się do nowych realiów.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, to zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami na temat brandingu oraz o budowaniu marki w swojej firmie.

 

Źródła:
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pepsi-nowe-logo-historia-marki-kiedy-powstala-sklad-produkcji-ile-cukru
https://sprawnymarketing.pl/blog/rebranding-twitter-zmienia-nazwe-na-x/